şeriyyət

şeriyyət
is. <ər.> Bədiilik, ahənglilik, gözəllik, emosionallıq. Əsil məharət də bundan ibarətdir ki, ifaçı çaldığı musiqi əsərini yüksək şeriyyətlə mənalandırsın. Ə. Bədəlbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • SERİYY — Çok, kesir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞERİYY — İyi, kıymetli at …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bəxtiyarlıq — is. Xoşbəxtlik. Burnaşov Yekaterinanın . . Tiflisə qoşun göndərməkdə heç bir istila fikrində olmadığından, yalnız əhalinin asayiş və bəxtiyarlığını istədiyindən bəhs edib, əsil mətləbə keçdi. Ç.. Bu müqəddəs təbiətin saf şeriyyəti; İnsanlığı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kağız — is. 1. Üzərində yazı yazılan, yazı çap edilən, rəsm çəkilən, yaxud başqa məqsədlər üçün işlədilən, ağac kütləsindən və s. dən hazırlanan xüsusi material. – Pul qalmadı, baxmışam hesabə; Getdi qələmə, kağız, kitabə. M. Ə. S.. Susuram önündə o… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • musiqilik — is. Musiqi ahəngi, xoş ahəng; məlahət, ahəngdarlıq, ahəng, gözəllik (səsdə). Böyük şair Nizaminin şeriyyətində olan musiqilik kompozitorlarımıza Nizami mövzuları yaradıcılığında geniş imkanlar yaratmışdır. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • poetiklik — is. Şairanəlik, gözəllik, bədiilik, şeriyyət. Poetik əfsanələr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • poeziya — <yun.> 1. Şeir. Nəsr, dramaturgiya və publisistikada inqilabi satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur. M. İ.. // Hər hansı bir xalqa, dövrə, ictimai qrupa və s. yə məxsus şeir əsərlərinin məcmusu. Antik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qafiyəpərdazlıq — is. Qafiyə düzəltmə, qafiyə uydurma. Nəhayət, Sabiri «Sabir» edən «Molla Nəsrəddin» oldu. Təb Sabirin idi, qafıyəpərdazlıq Sabirin idi, istedadı şeriyyə Sabirin idi, fəqət mövzu verən «Molla Nəsrəddin» və Mirzə Cəlil idi. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səadət — is. <ər.> 1. Həyatda ən yüksək məmnunluq hissi; bir şəxsin hər hansı bir şeydən duyduğu dərin məmnunluq və sevinc hissi; xoşbəxtlik. <Murad> özünün səadət və istirahətini yalnız Nigarla bərabər yaşamaqda görürdü. S. H.. Şair anam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”